מי אנחנו

האתר והבונים אותו

האתר הזה לא קשור לאף תנועה ולאף קבוצה, הוא לא חלון ראווה של אף מפלגה ושל אף אירגון. האירגון היחיד עליו בוני האתר מסתמכים הוא מדינת ישראל. הקבוצה היחידה לה הם שייכים הוא העם היהודי. הם כולם תפילה לאלוהים שיגשים במהרה למדינת ישראל ולעם את השינויים הטובים המובטחים בתוכנית גאולתו.  עורכי האתר מגדירים את עצמם לא כדתיים ולא כחילונים. הסיסמה שלהם היא:

לא ימין לא שמאול לא דת לא חול רק אלוהים יכול

קווים כלליים

חוץ מאלוהים אין מורים, רק תלמידים, אין מתווכים, כולנו ילדיו.  אין דרך אמיתית אחרת מלהתחבר לאלוהים ישירות ובאופן אישי.  עד שאלוהים יחדש את המציאות הנוכחית על ידי גאולתו, כל מה שקיים הוא גלות וכך לא יכול להביא את הישועה. לא ימצא פתרון אמיתי לחיי האדם, לא בדת, לא בחילוניות, לא בפוליטיקה, אלא רק אלוהים.  הבטחת גאולת ישראל מיועדת לכל יהודי (לאנשי הגויים, ראה: הגויים), בלי קשר לאיזה חוג הוא שייך ובלי קשר לכמה צודק או טועה כיום. חשוב לצאת מהוויכוחים הפנימיים שמפרידים בינינו, שהם שרידים גלותיים ושנובעים מלקויינו האנושיים. נחוץ להסתכל קדימה בדחיפות ובאמונה על האיחוד שאלוהים יעשה.  כל יהודי נועד להיות אבן חיה במקדש הרוחני שאלוהים בונה כדי לשכון בו. זה יאפשר, בבוא הזמן, את בניית המקדש החיצוני.

גאולת ישראל אכן התחילה ותגיע עד לשיאה הנשגב.

 

אני יהוה בעתה אחישנה… 

(ישעיה ס' כב')