הגאולה התחילה!

הגאולה התחילה!

זהו עידן הברכות לישראל כפי שבישרו נביאי התנ"ך. זו העת שישראל יממש את שליחותו בתור אור לגוים. זה הזמן בו כל יהודי יכיר את אלוהיו באופן אישי.

הגאולה התחילה!

בכל הדורות, עמנו ייחל לשמוע הכרזה זו, אבל עוד לא הגיעה העת. משה והנביאים חזו אותה, אולם רק לאחרית הימים. מחברי נעימות התהילים שרו אותה, אך רק כתקווה רחוקה.

הגאולה התחילה!

התנ"ך מלא בנבואות מופלאות, נבואות שמבשרות את התערבות הבורא בעולמנו בכוח שלא היה כמוהו. נבואות אלו השתהו עד ששופר אלוהים יתריע על עת הגשמתן…

היום, קול השופר הדהד!

אדון הזמן וההיסטוריה, קדוש ישראל הכריז:

עכשיו

הגאולה התחילה!

ולכן…

הכון לקראת-אלהיך ישראל (עמוס ד' יב')